Logo Babelkeys
Babelkeys - Vertaalbureau

Gespecialiseerde vertalingen

Naast algemene teksten zoals bedrijfscommunicatie, ben ik gespecialiseerd in de volgende vakgebieden:

Financiële vertalingen

Een financiële vertaling is niet iets wat je snel in elkaar bokst. Ze vereist kennis van heel wat begrippen. Ik mag gerenommeerde bankinstellingen tot mijn klanten rekenen, die begrijpen wat bekwame en nauwgezette vertalers waard zijn.

Juridische vertalingen

Bij juridische vertalingen is de grootste nauwkeurigheid vereist. Ook al is zijn fouten in geen enkel vakgebied geoorloofd, hier is dat nóg meer het geval aangezien de gevolgen rampzalig kunnen zijn. Daarom heb een specifieke juridische opleiding voor vertalers gevolgd, om mijn kennis te vergroten en het statuut van beëdigd vertaler te verwerven. Zo werkte ik al voor heel wat opdrachtgevers in de juridische sector, zoals notarissen, advocaten, deurwaarders, procureurs enz

Muzikale vertalingen

Ook als amateurmuzikant stel ik mijn ervaring ten dienste van verschillende klanten, onder wie een beroemde radiopresentatrice voor wie ik speeches naar het Frans vertaal, en een producer voor wie ik intussen al een twintigtal cd-boekjes vertaald heb.

IT-gerelateerde vertalingen

Vóór ik voltijds als vertaler aan de slag ging, heb ik twaalf jaar als informaticus gewerkt bij een prestigieuze bank. Het hoeft geen betoog dat ik dankzij deze ervaring de nodige expertise in huis heb om al uw teksten in dit voortdurend evoluerende vakgebied te vertalen.

Commerciële vertalingen

Ik heb de vlotte, creatieve pen die nodig is voor uw commerciële vertalingen. Om uw klant een coherente totaalervaring te garanderen, moeten uw teksten even aantrekkelijk zijn als uw producten. Laat een mooie brontekst niet verloren gaan door een slechte vertaling, en doe een beroep op een professionele vertaler!